Výber z diela - Koláž

akademický maliar
Ondrej IVAN

život • tvorba • odkaz

Štúdium Ondreja IVANA na Akadémii výtvarných umení v Prahe

Záverečné vysvedčenie Baťovej školy vo Svite

Index AVU v Prahe

Hodnotenie Želibský 1946/1947

Vysvedčenie AVU 1946/1947

Hodnotenie Želibský 1947/1948

Hodnotenie Slánský 1948/1949

Ocenenie AVU 1950

Ocenenie AVU 1951

Záverečné vysvedčenie AVU

© 2021 Ing. arch. Branislav Ivan

Clicky