Výber z diela - Koláž

akademický maliar
Ondrej IVAN

život • tvorba • odkaz

Výstavy, ocenenia a štúdijné cesty Ondreja IVANA

Výstavy

 • Praha, 1976;
 • Viedeň (Rakúsko), 1983;
 • Košice, 1999;
 • Liptovský Mikuláš, 1986, 1996;
 • Poprad, 1973, 1991, 2001;
 • Horný Smokovec, 1976, 1985;
 • Starý Smokovec, 2006 [jubilejná];
 • Púchov, 1984;
 • Spišská Nová Ves, 2001;

Ocenenia

 • Prezidentské vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu, 1986;
 • Prvá cena za vynikajúce reštaurátorské práce a kópie na AVU, 1951;
 • Najlepší pracovník SNG, 1955;
 • Medaila VŠVU Bratislava, 1986;
 • Pamätná medaila ZSVU za reštaurátorskú a organizačnú činnosť a zveľadenie Galérie P. M. Bohúňa, 1974;
 • Vzorný pracovník odboru školstva a kultúry, 1964;
 • Za rozvoj a zásluhy v kultúre, 1968;
 • Vzorný pracovník kultúry, 1976;
 • Medaila za budovanie Východoslovenskej galérie, 1977;
 • Zaslúžilý pracovník kultúry, 1980;
 • Niekoľko cien a vyznamenaní primátorov miest Liptovský Mikuláš a Poprad;
 • Cena primátora Mesta Poprad, 2006;
 • Cena Martina Slivku za celoživotné dielo, 2008 [Tatranská galéria];
 • Cena primátora mesta Poprad - in memoriam, 2018

Štúdijné cesty

 • Poľsko – Krakov, Varšava, 1942
 • Francúzsko – Paríž, Marseille, Lyon – 1949
 • Belgicko, Nemecko, štúdijná cesta s AVU Praha, 1950
 • Holandsko, štúdijná cesta so SNG na výstavu Rembrandta, 1956
 • Nemecko - Drážďany, štúdijná cesta so SNG Bratislava 1959
 • ZSSR – Petrohrad (Leningrad), Moskva, Kijev, štúdijná cesta s VG Košice, 1963
 • Bulharsko – Sofia, Varna, 1964
 • Nemecko – Lipsko, Drážďany, Wiemar, štúdijná cesta s GPMB L. Mikuláš - 1967
 • Maďarsko – Budapešť, Miškolc štúdijná cesta s GPMB L. Mikuláš – 1972
 • Poľsko – Krakov, Varšava, štúdijná cesta so Zväzom slov. výtvarných umelcov – 1975
 • Rakúsko – Viedeň, 1983
 • Poľsko – Nový Sonč, 1984

© 2021 Ing. arch. Branislav Ivan

Clicky